Eettiset toimintaperiaatteemme

Kannatamme kunnioittavaa, rehellistä ja tasa-arvoista yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa. Eettinen ohjeistomme muodostaa perustan SCHWENK Suomen eettisille toimintaperiaatteille.

SCHWENK Code of Ethics