Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on pysyvä osa yritysstrategiaamme. Kestävä kehitys on käsitteenä laaja ja se heijastuu SCHWENKin toiminnassa hyvin monialaisesti. SCHWENKin ollessa viidennen sukupolven perheyritys olemme tietoisia vastuustamme ihmisiä, luontoa, ympäristöä ja ilmastoa kohtaan. Tulevat sukupolvet ajatuksissamme kiinnitämme erityistä huomiota rakennusmateriaaliratkaisujemme kestävyyteen.

Valituilla tutkimus- ja kehitysinvestoinneillamme tavoitteenamme on pysyä alan innovaatiojohtajana. Työskentelemme yhteistyössä yliopistojen ja tiedekeskusten kanssa tulevaisuuden tuotantoprosessien sekä päästöjen vähentämisteknologioiden kehittämiseksi. Samalla investoimme jatkuvasti liiketoimintayksiköihimme lisätäksemme tehokkuutta entisestään uusimpien teknologioiden pohjalta sekä saavuttaaksemme asettamamme ilmastotavoitteet. Rakennamme luottamuksellisia ja avoimia suhteita yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa ja pidämme menestyksemme ytimenä päteviä ja motivoituneita työntekijöitä.

Lisää aiheesta löydät kestävän kehityksen raportistamme SCHWENK Sustainability Report